Chủ tịch Hà Nội: Không có lợi ích nhóm trong nhà máy nước mặt sông Đuống

Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Dân Trí
Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Dân Trí
Nhà máy nước mặt sông Đuống. Ảnh: Dân Trí

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top