Chủ tịch FPT IS: Tình trạng HOSE nghẽn lệnh sẽ giải quyết hoàn toàn từ 5.7

Lên top