Chủ tịch EuroCham: Việt Nam là thị trường tiềm năng, an toàn và ổn định

Chủ tịch EuroCham nhận định Việt Nam là thị trường tiềm năng, an toàn và ổn định.
Ảnh: Phan Anh.
Chủ tịch EuroCham nhận định Việt Nam là thị trường tiềm năng, an toàn và ổn định. Ảnh: Phan Anh.
Chủ tịch EuroCham nhận định Việt Nam là thị trường tiềm năng, an toàn và ổn định. Ảnh: Phan Anh.
Lên top