Chủ tịch Dragon Capital nói ra điều khiến 80% nhà đầu tư ngoại bức xúc

Ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital
Ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital
Ông Dominic Scriven - Chủ tịch Dragon Capital

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top