Chủ tịch Cà Mau “đặt hàng” doanh nghiệp liên kết tiêu thụ tôm

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân (người đứng) trò chuyện thân mật với các doanh nghiệp trong buổi Cà phê kết nối doanh nghiệp sảng 17.10 (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân (người đứng) trò chuyện thân mật với các doanh nghiệp trong buổi Cà phê kết nối doanh nghiệp sảng 17.10 (ảnh Nhật Hồ)
Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Quân (người đứng) trò chuyện thân mật với các doanh nghiệp trong buổi Cà phê kết nối doanh nghiệp sảng 17.10 (ảnh Nhật Hồ)
Lên top