Chủ thẻ hoảng hốt vì hạn mức thẻ tín dụng Vietcombank Visa âm 38 triệu đồng

Ngày 9.1.2019, dù không tiêu nhưng anh V (Hà Nội) bỗng nhận được tin nhắn hạn mức thẻ tín dụng Vietcombank Visa bị âm tới hơn 38 triệu đồng. Ảnh: LĐO
Ngày 9.1.2019, dù không tiêu nhưng anh V (Hà Nội) bỗng nhận được tin nhắn hạn mức thẻ tín dụng Vietcombank Visa bị âm tới hơn 38 triệu đồng. Ảnh: LĐO
Ngày 9.1.2019, dù không tiêu nhưng anh V (Hà Nội) bỗng nhận được tin nhắn hạn mức thẻ tín dụng Vietcombank Visa bị âm tới hơn 38 triệu đồng. Ảnh: LĐO
Lên top