Chủ tàu than bị kiểm tra nhiều: Chi hội tàu nói "đấy chỉ là ý kiến cá nhân"

Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top