Chủ nợ 'tố' công ty chồng Thu Minh bắt ký đơn xin lỗi mới trả nợ