Chủ nhà hàng Việt tại Mỹ cuốn 5.000 chiếc chả giò mỗi tuần

Thực khách tại nhà hàng Thanh Linh, thành phố Peoria những ngày cuối năm 2019 (ảnh:PK).
Thực khách tại nhà hàng Thanh Linh, thành phố Peoria những ngày cuối năm 2019 (ảnh:PK).
Thực khách tại nhà hàng Thanh Linh, thành phố Peoria những ngày cuối năm 2019 (ảnh:PK).
Lên top