Ùn ứ hàng nghìn xe container nông sản tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn:

Chủ hàng vẫn nuôi hy vọng

Rất nhiều xe container đang ùn ứ tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn. Ảnh: Như Nguyệt
Rất nhiều xe container đang ùn ứ tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn. Ảnh: Như Nguyệt
Rất nhiều xe container đang ùn ứ tại các cửa khẩu ở Lạng Sơn. Ảnh: Như Nguyệt
Lên top