Chủ động nguyên liệu để “kéo” giá thức ăn chăn nuôi đang tăng phi mã

Chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi sẽ kéo giá thành sản phẩm xuống thấp. Ảnh: Vũ Long
Chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi sẽ kéo giá thành sản phẩm xuống thấp. Ảnh: Vũ Long
Chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi sẽ kéo giá thành sản phẩm xuống thấp. Ảnh: Vũ Long
Lên top