Chủ động nguồn hàng để xuất khẩu bật tăng sau dịch COVID-19

Ngoài phục vụ trong nước, mỗi năm Việt Nam còn dư khoảng 13,5 triệu tấn lúa để xuất khẩu, tương đương 6,5-6,7 triệu tấn gạo (Ảnh minh họa)
Ngoài phục vụ trong nước, mỗi năm Việt Nam còn dư khoảng 13,5 triệu tấn lúa để xuất khẩu, tương đương 6,5-6,7 triệu tấn gạo (Ảnh minh họa)
Ngoài phục vụ trong nước, mỗi năm Việt Nam còn dư khoảng 13,5 triệu tấn lúa để xuất khẩu, tương đương 6,5-6,7 triệu tấn gạo (Ảnh minh họa)
Lên top