Chủ động nguồn hàng, an toàn phòng dịch phục vụ người dân sắm Tết

Hệ thống siêu thị đã dự trữ đủ nguồn hàng để phục vụ người dân mua sắm Tết. Ảnh: P.N
Hệ thống siêu thị đã dự trữ đủ nguồn hàng để phục vụ người dân mua sắm Tết. Ảnh: P.N
Hệ thống siêu thị đã dự trữ đủ nguồn hàng để phục vụ người dân mua sắm Tết. Ảnh: P.N
Lên top