Chủ động nguồn cung, ổn định giá hàng hóa hỗ trợ người dân chống dịch

Hàng hóa dồi dào tại các siêu thị. Ảnh: Thanh Tân
Hàng hóa dồi dào tại các siêu thị. Ảnh: Thanh Tân
Hàng hóa dồi dào tại các siêu thị. Ảnh: Thanh Tân
Lên top