TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀ TĨNH:

Chủ động đảm bảo vận hành an toàn lưới truyền tải điện trước bão số 10

Lãnh đạo TTĐ Hà Tĩnh kiểm tra các điểm xung yếu chủ động ứng phó với bão số 10. Ảnh: TTĐ Hà Tĩnh
Lãnh đạo TTĐ Hà Tĩnh kiểm tra các điểm xung yếu chủ động ứng phó với bão số 10. Ảnh: TTĐ Hà Tĩnh
Lãnh đạo TTĐ Hà Tĩnh kiểm tra các điểm xung yếu chủ động ứng phó với bão số 10. Ảnh: TTĐ Hà Tĩnh
Lên top