Chủ đầu tư trạm thu phí BOT: “Mượn” trạm Cầu Rác để hoàn vốn