Chủ đầu tư BOT Ninh Lộc buộc phải giảm phí 100% cho xe loại 1 để "hạ nhiệt"

BOT Ninh Lộc liên tục xảy ra ách tắc, chủ đầu tư phải xả trạm nhiều lần.
BOT Ninh Lộc liên tục xảy ra ách tắc, chủ đầu tư phải xả trạm nhiều lần.
BOT Ninh Lộc liên tục xảy ra ách tắc, chủ đầu tư phải xả trạm nhiều lần.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top