Chủ đầu tư BOT Ninh Lộc bất ngờ kiến nghị tạm dừng thu giá hoặc Bộ GTVT tổ chức thu

BOT Ninh Lộc liên lục xảy ra ách tắc, nhà đầu tư phải đóng - xả trạm liên hồi để giải phóng giao thông. Ảnh: PV
BOT Ninh Lộc liên lục xảy ra ách tắc, nhà đầu tư phải đóng - xả trạm liên hồi để giải phóng giao thông. Ảnh: PV
BOT Ninh Lộc liên lục xảy ra ách tắc, nhà đầu tư phải đóng - xả trạm liên hồi để giải phóng giao thông. Ảnh: PV
Lên top