Chủ cơ sở nghi nhuộm cà phê bằng pin khai báo vòng vo

Cà phê nghi nhuộm pin được tiêu thụ ở đâu vẫn chưa được làm rõ.
Cà phê nghi nhuộm pin được tiêu thụ ở đâu vẫn chưa được làm rõ.
Cà phê nghi nhuộm pin được tiêu thụ ở đâu vẫn chưa được làm rõ.