Chotot, Sendo, Lazada đau đầu chặn sản phẩm có 'đường lưỡi bò'

Quả địa cầu từ trường in hình đường lưỡi bò cũng được bán trên Lazada trước đó.
Quả địa cầu từ trường in hình đường lưỡi bò cũng được bán trên Lazada trước đó.
Quả địa cầu từ trường in hình đường lưỡi bò cũng được bán trên Lazada trước đó.
Lên top