Chốt sớm giải pháp để cứu thị trường chứng khoán!

Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE diễn ra trong buổi chiều của tất cả 5 phiên giao dịch trong tuần trước và phiên chiều ngày 8.3. Ảnh: Thế Lâm
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE diễn ra trong buổi chiều của tất cả 5 phiên giao dịch trong tuần trước và phiên chiều ngày 8.3. Ảnh: Thế Lâm
Tình trạng nghẽn lệnh giao dịch trên sàn HoSE diễn ra trong buổi chiều của tất cả 5 phiên giao dịch trong tuần trước và phiên chiều ngày 8.3. Ảnh: Thế Lâm
Lên top