Chốt quy hoạch, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ "nở ra" thế nào?