“Chốt” lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 5%/năm