Chống thất thu từ kinh doanh online “chợ cư dân”

Kinh doanh tự phát tại các khu chung cư. Ảnh: C.Nguyên
Kinh doanh tự phát tại các khu chung cư. Ảnh: C.Nguyên
Kinh doanh tự phát tại các khu chung cư. Ảnh: C.Nguyên
Lên top