Chống nghẽn giao dịch chứng khoán: Không nên bỏ lệnh hủy/sửa

Lệnh hủy/sửa (nằm ở góc phải bên trên màn hình máy tính trong ảnh) được sử dụng rất phổ biến trong giao dịch chứng khoán. Ảnh: Thế Lâm.
Lệnh hủy/sửa (nằm ở góc phải bên trên màn hình máy tính trong ảnh) được sử dụng rất phổ biến trong giao dịch chứng khoán. Ảnh: Thế Lâm.
Lệnh hủy/sửa (nằm ở góc phải bên trên màn hình máy tính trong ảnh) được sử dụng rất phổ biến trong giao dịch chứng khoán. Ảnh: Thế Lâm.
Lên top