BLACK FRIDAY VÀ ONLINE FRIDAY TẠI VIỆT NAM:

Chống hàng cũ, lỗi và kiểm tra nguồn gốc bằng blockchain

Nhiều cửa hàng tham gia giảm giá sâu nhân dịp Black Friday. Ảnh: PHAN ANH
Nhiều cửa hàng tham gia giảm giá sâu nhân dịp Black Friday. Ảnh: PHAN ANH
Nhiều cửa hàng tham gia giảm giá sâu nhân dịp Black Friday. Ảnh: PHAN ANH
Lên top