Chống dịch hiệu quả, giữ vững chuỗi cung ứng, thu hút đầu tư FDI sẽ tăng

Tọa đàm "COVID-19 và FDI: Tác động và triển vọng" tổ chức chiều 27.9.2021. Ảnh: MPI
Tọa đàm "COVID-19 và FDI: Tác động và triển vọng" tổ chức chiều 27.9.2021. Ảnh: MPI
Tọa đàm "COVID-19 và FDI: Tác động và triển vọng" tổ chức chiều 27.9.2021. Ảnh: MPI
Lên top