Chống dịch COVID-19: Nhà mạng tăng tốc độ Internet, miễn phí nhiều dịch vụ

Nhiều nhà mạng đã nâng tốc độ Internet lên thêm 50%, tăng dung lượng sử dụng data của nhiều gói cước lên 50% nhưng không tăng giá. Ảnh: H.Nguyễn
Nhiều nhà mạng đã nâng tốc độ Internet lên thêm 50%, tăng dung lượng sử dụng data của nhiều gói cước lên 50% nhưng không tăng giá. Ảnh: H.Nguyễn
Nhiều nhà mạng đã nâng tốc độ Internet lên thêm 50%, tăng dung lượng sử dụng data của nhiều gói cước lên 50% nhưng không tăng giá. Ảnh: H.Nguyễn
Lên top