Chống bán phá giá đối với thép mạ từ Trung Quốc, Hàn Quốc vào Việt Nam

Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam, thời hạn đến 7.5.2021. Ảnh: MOIT.
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam, thời hạn đến 7.5.2021. Ảnh: MOIT.
Bộ Công Thương tiếp nhận hồ sơ yêu cầu rà soát cuối kỳ biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc nhập khẩu vào Việt Nam, thời hạn đến 7.5.2021. Ảnh: MOIT.
Lên top