Chơi “lan điện tử”, cẩn trọng bẫy thổi giá biến tướng từ lan đột biến

Lan điện tử hay còn gọi là lan NFT được trưng bày trên một website sàn giao dịch. Ảnh chụp màn hình.
Lan điện tử hay còn gọi là lan NFT được trưng bày trên một website sàn giao dịch. Ảnh chụp màn hình.
Lan điện tử hay còn gọi là lan NFT được trưng bày trên một website sàn giao dịch. Ảnh chụp màn hình.
Lên top