Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

“Choáng” khi có tới 15% cơ sở sản xuất, kinh doanh vàng dùng phương tiện đo không đạt yêu cầu