Cho vay tiền qua app: Hoạt động ngầm, không quản lý xuể

Đại diện đơn vị “cho vay Ngang hàng P2P” trong một buổi thuyết trình. Ảnh: Huân Cao
Đại diện đơn vị “cho vay Ngang hàng P2P” trong một buổi thuyết trình. Ảnh: Huân Cao
Đại diện đơn vị “cho vay Ngang hàng P2P” trong một buổi thuyết trình. Ảnh: Huân Cao
Lên top