Cho vay 400 nghìn tỉ, ngân hàng mới huy động được 260 nghìn tỉ đồng

Hoạt động cho vay tại các ngân hàng tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: H.N
Hoạt động cho vay tại các ngân hàng tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: H.N
Hoạt động cho vay tại các ngân hàng tăng trưởng mạnh trong 5 tháng đầu năm. Ảnh: H.N
Lên top