Cho phép nhập khẩu lợn sống vào Việt Nam để giết mổ thực phẩm từ 12.6

Đã có trên 67,6 nghìn tấn thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước Mỹ, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Brazil, LB Nga... Ảnh: Khánh Vũ
Đã có trên 67,6 nghìn tấn thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước Mỹ, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Brazil, LB Nga... Ảnh: Khánh Vũ
Đã có trên 67,6 nghìn tấn thịt lợn nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước Mỹ, Đức, Ba Lan, Tây Ban Nha, Brazil, LB Nga... Ảnh: Khánh Vũ
Lên top