Cho phép mở tài khoản thanh toán từ xa, không cần phải đến ngân hàng: Nguy cơ giả mạo, rủi ro có thể nảy sinh

Nếu các ngân hàng áp dụng công nghệ eKYC cho phép mở tài khoản thanh toán
từ xa, không cần đến ngân hàng, sẽ xảy ra nhiều nguy cơ mất an toàn. Ảnh: T.B
Nếu các ngân hàng áp dụng công nghệ eKYC cho phép mở tài khoản thanh toán từ xa, không cần đến ngân hàng, sẽ xảy ra nhiều nguy cơ mất an toàn. Ảnh: T.B
Nếu các ngân hàng áp dụng công nghệ eKYC cho phép mở tài khoản thanh toán từ xa, không cần đến ngân hàng, sẽ xảy ra nhiều nguy cơ mất an toàn. Ảnh: T.B
Lên top