Cho phép giết mổ lợn khỏe trong vùng dịch tả lợn Châu Phi

Lên top