"Chợ online" chung cư nhộn nhịp thời điểm giãn cách theo Chỉ thị 16

Người bán ship hàng tận nơi và nhận tiền qua tài khoản nênkhá an toàn trong phòng chống dịch. Ảnh chụp màn hình.
Người bán ship hàng tận nơi và nhận tiền qua tài khoản nênkhá an toàn trong phòng chống dịch. Ảnh chụp màn hình.
Người bán ship hàng tận nơi và nhận tiền qua tài khoản nênkhá an toàn trong phòng chống dịch. Ảnh chụp màn hình.
Lên top