Chợ ngoại tệ "chui" lớn nhất Hà Nội vẫn tấp nập bất chấp án phạt 90 triệu đồng vì đổi 100 USD

Nam thanh niên đếm lại số ngoại tệ vừa giao dịch tại một cửa hàng trên phố Hà Trung.
Nam thanh niên đếm lại số ngoại tệ vừa giao dịch tại một cửa hàng trên phố Hà Trung.
Nam thanh niên đếm lại số ngoại tệ vừa giao dịch tại một cửa hàng trên phố Hà Trung.
Lên top