Chợ hoa Hàng Lược ế ẩm ngày cận Tết Nguyên đán

Chợ hoa Hàng Lược những ngày cận Tết vẫn rất vắng vẻ. Ảnh Văn Đức.
Chợ hoa Hàng Lược những ngày cận Tết vẫn rất vắng vẻ. Ảnh Văn Đức.
Chợ hoa Hàng Lược những ngày cận Tết vẫn rất vắng vẻ. Ảnh Văn Đức.
Lên top