Chợ đầu mối Hóc Môn dự kiến hoạt động trước ngày 14.7

Chợ đầu mối Hóc Môn TPHCM cung cấp thịt heo lớn nhất cho toàn thành phố. Ảnh Huân Cao chụp lúc chợ chưa tạm dừng để phòng chống dịch
Chợ đầu mối Hóc Môn TPHCM cung cấp thịt heo lớn nhất cho toàn thành phố. Ảnh Huân Cao chụp lúc chợ chưa tạm dừng để phòng chống dịch
Chợ đầu mối Hóc Môn TPHCM cung cấp thịt heo lớn nhất cho toàn thành phố. Ảnh Huân Cao chụp lúc chợ chưa tạm dừng để phòng chống dịch
Lên top