Chợ cũ bị tháo dỡ, chợ mới ế ẩm, hàng trăm tiểu thương kêu cứu