VIETNAM AIRLINES TRIỂN KHAI DỊCH VỤ LÀM THỦ TỤC TRỰC TUYẾN:

Cho các chuyến bay xuất phát từ sân bay Nagoya (Nhật Bản)