Chợ Bình Hương gần 150 tỉ đồng ế ẩm, im lìm

Cảnh ế ẩm, đóng cửa hàng loạt ki-ốt ở chợ Bình Hương. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh ế ẩm, đóng cửa hàng loạt ki-ốt ở chợ Bình Hương. Ảnh: Trần Tuấn.
Cảnh ế ẩm, đóng cửa hàng loạt ki-ốt ở chợ Bình Hương. Ảnh: Trần Tuấn.
Lên top