Chính thức xóa sổ khái niệm "trạm thu giá"

Bảng hiệu "trạm thu giá" đang khiến dư luận không đồng tình - Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp
Bảng hiệu "trạm thu giá" đang khiến dư luận không đồng tình - Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp
Bảng hiệu "trạm thu giá" đang khiến dư luận không đồng tình - Ảnh: Diễn đàn doanh nghiệp
Lên top