Bảo hiểm PVI và Jetstar Pacific Airlines:

Chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm du lịch StarCARE

Ông Nguyễn Quốc Phương – Tổng Giám đốc Jetstar Pacific Airlines (bìa trái) và ông Ông Trương Quốc Lâm – Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI (bìa phải) thực hiện kích hoạt sản phẩm. Ảnh: PVI
Ông Nguyễn Quốc Phương – Tổng Giám đốc Jetstar Pacific Airlines (bìa trái) và ông Ông Trương Quốc Lâm – Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI (bìa phải) thực hiện kích hoạt sản phẩm. Ảnh: PVI
Ông Nguyễn Quốc Phương – Tổng Giám đốc Jetstar Pacific Airlines (bìa trái) và ông Ông Trương Quốc Lâm – Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI (bìa phải) thực hiện kích hoạt sản phẩm. Ảnh: PVI

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top