Chính thức ra mắt Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam

Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam Hà Văn Thắng chiều nhấn mạnh vai trò của Hội đồng. Ảnh: Vũ Long
Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam Hà Văn Thắng chiều nhấn mạnh vai trò của Hội đồng. Ảnh: Vũ Long
Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam Hà Văn Thắng chiều nhấn mạnh vai trò của Hội đồng. Ảnh: Vũ Long
Lên top