Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp

Biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh PV
Biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh PV
Biểu quyết thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi). Ảnh PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top