Chính thức khởi công xây dựng Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways

Lãnh đạo các cơ quan ban ngành cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC, Bamboo Airways tiến hành nghi thức gạt cần động thổ dự án Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways. Ảnh: FLC
Lãnh đạo các cơ quan ban ngành cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC, Bamboo Airways tiến hành nghi thức gạt cần động thổ dự án Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways. Ảnh: FLC
Lãnh đạo các cơ quan ban ngành cùng đại diện lãnh đạo Tập đoàn FLC, Bamboo Airways tiến hành nghi thức gạt cần động thổ dự án Viện đào tạo Hàng không Bamboo Airways. Ảnh: FLC
Lên top