Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng không được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng không được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng không được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Lên top