Chính thức gặp mặt sinh viên khóa đầu tiên của DynaGen Initiative

Bà Trần Thị Như Trang – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phát biểu khai mạc Hội thảo
Bà Trần Thị Như Trang – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phát biểu khai mạc Hội thảo
Bà Trần Thị Như Trang – Giám đốc Quỹ Vì Tầm Vóc Việt phát biểu khai mạc Hội thảo
Lên top